Αναλώσιμα

Εμφάνιση 7 αποτελεσμάτων

Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός Sodium Chloride 0,9%

Διαυγές άχρωμο υδατικό διάλυμα σε πλαστικές φιάλες πολυαιθυλενίου.

Αποστειρωμένο διάλυμα δεξτρόζης

Αποστειρωμένο διάλυμα NaCl 0,9%

Αποστειρωμένο διάλυμα πλύσεων WFI

Αποστειρωμένο διάλυμα μανιτόλης 20%

Υποκατάστατο πλάσματος αίματος 6%