Αναλώσιμα

Εμφάνιση 3 αποτελεσμάτων

Η ταυτότητα κολλάρου AnimallTAG είναι μικρή και ελαφριά, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ταυτοποίηση μικρών σκύλων και γάτων

To microchip AnimallTAG περικλείεται σε βιο-γυαλί, ένα υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ανθρώπινων βηματοδοτών, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν απορρίπτεται όταν εμφυτεύεται. Η κάψουλα βιολογικού γυαλιού καλύπτεται από μια αντιμεταναστευτική ουσία που ονομάζεται Parylene, η οποία εμποδίζει την κίνηση του microchip μετά την εμφύτευση.

To nanochip AnimallTAG περικλείεται σε βιο-γυαλί, ένα υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ανθρώπινων βηματοδοτών, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν απορρίπτεται όταν εμφυτεύεται. Η κάψουλα βιολογικού γυαλιού καλύπτεται από μια αντιμεταναστευτική ουσία που ονομάζεται Parylene, η οποία εμποδίζει την κίνηση του microchip μετά την εμφύτευση