Φάρμακα ζώων συντροφιάς

Προβολή 1–16 από 19 αποτελέσματα

Ενέσιμο διάλυμα ατιπαμεζόλης 5mg/ml για την αναστροφή των αποτελεσμάτων ηρέμησης της μεντετομιδίνης και δεξ-μεντετομιδίνης στους σκύλους και στις γάτες.

Ενέσιμο διάλυμα ατιπεμαζόλης 5mg/ml για σκύλους και γάτες.

Eνέσιμο διάλυμα Atipamezole hydrochloride 5,0 mg / ml για την ανατροπή της κατασταλτικής επίδρασης της μεδετομιδίνης και της δεξμεδετομιδίνης σε γάτες και σκύλους.

Ενέσιμο διάλυμα βουτορφανόλης 10mg/ml για άλογα, σκύλους και γάτες.

Ηρεμιστικά χάπια ακεπρομαζίνης 17mg για σκύλους και γάτες.

Ενέσιμη υδροχλωρική δετομιδίνη 1%

Ενέσιμο διάλυμα δεξμετομιδίνης 0,5mg/ml για σκύλους και γάτες.

Ενέσιμο διάλυμα πεντοβαρβιτάλης για την ευθανασία των σκύλων και γατών.

Ενέσιμο διάλυμα βουτορφανόλης για σκύλο, γάτα και ίππο.

Ενέσιμο διάλυμα 1mg μεδετομιδίνη των 10ml για σκύλους και γάτες.

Ενέσιμο διάλυμα νατριούχου πεντοβαρβιτάλης 400mg/ml για ευθανασία.

Ενέσιμο διάλυμα κεταμίνης 100mg/ml για άλογα,βοοειδή,χοίρους,γάτες και σκύλους.

Ενέσιμο διάλυμα κεταμίνης 100mg/ml

Ενέσιμο διάλυμα ξυλαζίνης

Eνέσιμο διάλυμα medetomidine hydrochloride 1,00 mg/ml

Eνέσιμο διάλυμα Xylazine base 20,0 mg/ml