Φάρμακα ζώων συντροφιάς

Προβολή 1–16 από 17 αποτελέσματα

Αντιμικροβιακά δισκία κλινδαμυκίνης για σκύλους και γάτες.

Αντιμικροβιακά δισκία ενροφλοξακίνης για σκύλους και γάτες

Εύγευστα δισκία αμοξικυλλίνης και κλαβουλανικού οξέος για σκύλους και γάτες.

Ενέσιμο διάλυμα κεφοβεκίνης για σκύλους και γάτες.

Πόσιμο διάλυμα κυκλοσπορίνης για τη θεραπεία των χρόνιων εκδηλώσεων της ατοπικής δερματίτιδας σε σκύλους

Αντιμικροβιακά εύγεστα δισκία ενροφλοξακίνης για σκύλους

Ενέσιμο διάλυμα ενροφλοξακίνης 5% για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες.

Ενέσιμο διάλυμα μαρβοφλοξακίνης για σκύλους και γάτες.

Αντιμικροβιακά δισκία μαρβοφλοξακίνης για σκύλους

Αντιμικροβιακά χάπια δοξυκυκλίνης για σκύλους και γάτες

Αντιμικροβιακό χάπι κλαβουλανικού οξέος και αμοξικιλλίνης για σκύλους και γάτες.

Αντιμικροβιακό χάπι κεφαλεξίνης για σκύλους και γάτες.

Αντιμικροβιακή πάστα αμοξυκιλλίνης 300mg για σκύλους και γάτες.

Αντιμικροβιακό χάπι ενροφλοξακίνης για σκύλους και γάτες.

Αντιεμετικά δισκία σιμετιδίνης για σκύλους

Αντιμικροβιακά χάπια κλινδαμυκίνης