Φάρμακα παραγωγικών ζώων

Προβολή 1–16 από 102 αποτελέσματα

Αντιμικροβιακό πόσιμο διάλυμα σουλφαθειαζίνης και τριμεθοπρίμης 10%

Ενέσιμο διάλυμα δανοφλοξακίνης για βοοειδή και χοίρους.

Spray εξωτερικής χρήσης οξυτετρακυλίνης 32,1 mg/ml με Patent Blue.

Σπρέι αλουμινίου, επικάλυψης και προστασίας τραυμάτων

Πόσιμο διάλυμα ενροφλοξασίνης 10% για όρνιθες και κουνέλια.

AMOXICILLIN 100-COLISTIN 250/ DOPHARMA ενέσιμο εναιώρημα αμοξικιλλίνης-κολιστίνης για μόσχους, χοίρους

Αμοξυκιλλίνη, υδατοδιαλυτό αντιβιοτικό σε σκόνη

Ενέσιμη αμπικιλλίνη 10%, μακράς διάρκειας

Ενέσιμο εναιώρημα Προκαϊνικής Πενικιλλίνης G 300.000 IU/ml

Αντιμικροβιακό φαρμακούχο πρόμιγμα χλωροτετρακυκλίνης.

Αντικοκκιδιακό πόσιμο διάλυμα τολτραζουρίλης για ορνίθια κρεοπαραγωγής και ινδορνίθια

Αντιμικροβιακό ενέσιμο διάλυμα ενροφλοξακίνης

Αντιμικροβιακό πόσιμο διάλυμα ενροφλοξακίνης για ορνίθια (κρεοπαραγωγής και αντικατάστασης) και ινδορνίθια

Ενέσιμο διάλυμα κεφτιοφούρης 50mg/ml για βοοειδή και χοίρους.

Ενέσιμο διάλυμα κεφτιοφούρης 50mg/ml για βοοειδή και χοίρους.

Πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων της κοκκιδίωσης σε νεογέννητα χοιρίδια εκτροφών με επιβεβαιωμένο ιστορικό κοκκιδίωσης από Isospora suis