Φάρμακα παραγωγικών ζώων

Προβολή 1–16 από 44 αποτελέσματα

Εμβόλιο για την αντιμετώπιση της λοιμώδους αγαλαξίας των αιγοπροβάτων

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της λοιμώδους αγαλαξίας των προβάτων

Πολυδύναμο εμβόλιο για την πρόληψη της εντεροτοξιναιμίας των προβάτων.

Εμβόλιο ζωντανό κατά νόσου Aujeszky των χοίρων

Δεκαδύναμο εμβόλιο κατά της εντεροτοξιναιμίας των προβάτων και των βοοειδών.

Εμβόλιο ζωντανό κατά Λοιμώδους βρογχίτδας (στέλεχος Η 120)

Πολυδύναμο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσία έναντι των νοσημάτων της εντεροτοξιναιμίας των προβάτων και των βοοειδών

Πολυδύναμο εμβόλιο για την ανοσία έναντι της εντεροτοξιναιμίας των αιγοπροβάτων.

Πολυδύναμο εμβόλιο κατά των κλωστριδιακών λοιμώξεων για πρόβατα και βοοειδή

Εμβόλιο αδρανοποιημένο κατά της αιμορραγικής νόσου των κουνελιών

Εμβόλιο κατά των λοιμώξεων από Cl. perfringens, Cl. tetani, Cl. novyi, Cl. chauvoei, Cl. septicum και από Pasteurella haemolytica και P. trehalosi για αιγοπρόβατα.

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο, κατά της ενζωοτικής αποβολής (Chlamydia psittaci) για αιγοπρόβατα.

Τριδύναμο εμβόλιο γρίππης και τετάνου για ίππους.

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την πρόληψη της αιμοραγικής νόσου τύπου 2 (RHDV 2) των κουνελιών

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την πρόληψη της παρβοϊωσης και ερυθράς

Πολυδύναμο εμβόλιο κατά της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας των προβάτων, που προκαλείται από στελέχη του Bacteroides nodosus.