ΚωδικόςΣυσκευασία
11-0046Φιαλίδιο 20ml

Cerenia


Σκύλοι:

  • Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ναυτίας που προκαλείται από χημειοθεραπεία.
  • Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εμέτου εκτός από αυτόν που προκαλείται από μεταφορά.
  • Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εμέτου, σε συνδυασμό με άλλα υποστηρικτικά μέτρα.
  • Για την πρόληψη της περιεγχειρητικής ναυτίας και του εμέτου και βελτίωση της ανάνηψης από γενική αναισθησία μετά τη χρήση αγωνιστών μ-οπιούχων υποδοχέων μορφίνης.

Γάτες:

  • Για την πρόληψη του εμέτου και τη μείωση της ναυτίας, εκτός αυτής που προκαλείται από μεταφορά.
  • Για την αντιμετώπιση του εμέτου, σε συνδυασμό με άλλα υποστηρικτικά μέτρα.