ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ Injection Stopper (με βαλβίδα)

Αποστειρωμένα πώματα φλεβοκαθετήρων για αποστειρωμένο κλείσιμο των θηλυκών προσβάσεων των φλεβοκαθετήρων μετά τη χρήση.

Category:

Description

ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ Injection Stopper (με βαλβίδα)