ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Συσκευή ακινητοποίησης προβάτων,εύκολη εφαρμογή, ιδανικό για τοκετό, μεταφορά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Περιγραφή

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗ