ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ 4 ΘΗΛΩΝ

Συσκευή για την έγκαιρη ανίχνευση της μαστίτιδας

Περιγραφή

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ 4 ΘΗΛΩΝ