ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΤΡΑΣ

Αντλία μήτρας πλήρης, με λάστιχο και δυο διαφορετικούς υποδοχείς

Περιγραφή

ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΤΡΑΣ