ΑΠΟΚΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Φορητή συσκευή αποκεράτωσης, έως και 15 μοσχάρια ανά φόρτιση

Περιγραφή

ΑΠΟΚΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ