ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 15cm, 100pcs

Για γενική χρήση σε όλους τους ιατρικούς τομείς, π.χ. για ακρίβεια κατά την εφαρμογή αλοιφών ή υγρών ουσιών, για τον καθαρισμό κ.λπ. Ακατάλληλες για διείσδυση στην αναπνευστική οδό.

Συσκευασία 100 τεμαχίων

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για γενική χρήση σε όλους τους ιατρικούς τομείς, π.χ. για ακρίβεια κατά την εφαρμογή αλοιφών ή υγρών ουσιών, για τον καθαρισμό κ.λπ.

Ακατάλληλες για διείσδυση στην αναπνευστική οδό.