ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ VP10-POCT

VP10 chemistry analyzer is portable, only needs a small space to store. The‘all-in-one-solution’ system is easy to operate. And solutions are tailored to veterinarians’ needs. Also, different test panels can be chosen for different clinical uses

Περιγραφή

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ VP10-POCT