ΒΟΥΚΕΝΤΡΟ KAWE

Βούκεντρο με σκληρό πλαστικό περίβλημα

Περιγραφή

Βούκεντρο με σκληρό πλαστικό περίβλημα

  • Λειτουργεί με μπαταρίες 2 x 1,5 V
  • Βόμβος όταν ενεργοποιείται
  • Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαβάνονται
  • Αποκλειστικά για χρήση στην κτηνοτροφία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων

ΒΟΥΚΕΝΤΡΟΥ KAWE ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Πλαστική προέκταση για το βούκεντρο KAWE
Παρελκόμενο