ΒΡΟΓΧΟΣ ΣΤΟΜΑΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ

Βρόγχος στομαχικού καθετήρα τύπου Thygesen

Περιγραφή

Βρόγχος στομαχικού καθετήρα τύπου Thygesen, για μοσχάρια και αγελάδες