ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΟΥΡΩΝ ΣΚΥΛΟΥ ΓΑΤΑΣ

Εύρος μέτρησης ειδικού βάρους γάτας 1,000 sgU – 1,060 sgU

Απόκλιση 0,001 sgU

Εύρος μέτρησης ολικής πρωτεΐνης ορού ούρων 2 g/dl – 14 g/dl

Απόκλιση 0,1 g/dl

Περιγραφή

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΟΥΡΩΝ ΣΚΥΛΟΥ ΓΑΤΑΣ