ΕΜΒΡΥΟΤΟΜΗΣ ΚΟΠΙΔΙ ΔΑΧΤΥΛΟΥ

Κοπίδι δακτύλου για εμβρυοτομή

Περιγραφή

Κοπίδι δακτύλου για εμβρυοτομή