ΕΜΒΡΥΟΤΟΜΟΣ THYGESEN 100cm

Εμβρυοτόμος τύπου Thygesen. Επινικελωμένος, με λαβή για τη στερέωση της μαιευτικής αλυσίδας.

Περιγραφή

Εμβρυοτόμος τύπου Thygesen. Επινικελωμένος, με λαβή για τη στερέωση της μαιευτικής αλυσίδας.


ΡΑΒΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΤΟΜΟΥ 85cm
KRUUSE ψαλιδωτές βελονιάζων για Thygesen embryotome 85 εκατοστά
Παρελκόμενο