ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ BOVIVET

Ενδοφλέβιας έγχυσης συσκευή με ακίδα

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ενδοφλέβιας έγχυσης συσκευή με ακίδα. Περιλαμβάνει βελόνα 18G x 50mm