ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ 5.0 FR Χ 1.7ΜΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ

Καθετήρας διατροφικός

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ 5.0 FR Χ 1.7ΜΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ