ΚΑΘΕΤΗΡΑ Τ.Σ. ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΗΡΙΟΙ 50pcs (μπλε)

Καθετήρας τεχνητής σπερματέγχυσης χωρίς σχισμή.

Περιγραφή

ΚΑΘΕΤΗΡΑ Τ.Σ. ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΗΡΙΟΙ 50pcs (μπλε)