ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ


ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΗ
Για Engell cauteriser (αρ. Αρ. 271211). Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να εγκατασταθούν προσαρμογείς μεταξύ του καυστήρα C-metal και του καυτηριακού αν αυτό λείπει (αρ. Αρ. 271315).
Παρελκόμενο