ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ NEEO C-ARM

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ NEEO C-ARM

Περιγραφή

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ NEEO C-ARM