ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ 60cm

Καθώς αυτό είναι διαιρετό, είναι πιο εύκολο να αποστειρωθεί. Καλό για τη λήψη δειγμάτων βακτηριολογίας της μήτρας.

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ 60cm