ΛΑΒΙΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 25cm

Για απομάκρυνση κύπελλων από δοχείο αζώτου, ανοξείδωτα.

Περιγραφή

ΛΑΒΙΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 25cm