ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ MILLER

Κατάλληλο για λαρυγγική εξέταση και τραχειακή διασωλήνωση μεγάλων και μεσαίων ζώων.

Περιγραφή

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ MILLER