ΜΑΓΝΗΤΟΚΛΩΒΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

• 35 x 35 x 100 mm

• για αποτελεσματική προφύλαξη από ασθένειες από ξένα σώματα

• Ο μαγνήτης κλουβιού Ruminal στο πλαστικό περίβλημα πρέπει να τοποθετηθεί σε όλα τα υγιή βοοειδή την κατάλληλη στιγμή για πρόληψη. Ο μαγνητισμός του είναι αρκετός για τη συλλογή ξένων σωμάτων και τη διατήρησή του μέσα στο χώρο του κλουβιού.

Περιγραφή

ΜΑΓΝΗΤΟΚΛΩΒΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ