ΜΕΖΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΕΣΦΑΓΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΩΝ/ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Για τη μέτρηση του βάρους σφαγής χοίρων και βοοειδών. Αυτόματη ανάκρουση σε πλαστική θήκη πατώντας το κουμπί.

Περιγραφή

ΜΕΖΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΕΣΦΑΓΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΩΝ/ΑΓΕΛΑΔΩΝ