ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ RM600

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ RM600

Περιγραφή

Το RM600 προορίζεται για χρήση σε κτηνιατρεία, κλινικές καθώς και για άλλες περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του ζώου. 


Οι παράμετροι παρακολούθησης περιλαμβάνουν:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα τριών ή πέντε σημείων (ηλεκτρόδια)
  • Έλεγχος αναπνοής, 
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 
  • Έλεγχο κορεσμού Ο2, 
  • Έλεγχο θερμοκρασίας, 
  • Συγκέντρωση CO2.