ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΝ, ΖΕΥΓΑΡΙ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΝ, ΖΕΥΓΑΡΙ

Περιγραφή

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΝ, ΖΕΥΓΑΡΙ