ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΛΟΓΟΥ

Όταν διέρχεται από τον τράχηλο, ο σωλήνας προστασίας καλύπτεται από ένα μανίκι υγιεινής (αρ. Αρ. 340842) Μια μήτρα βιοψίας μήτρας τοποθετείται στη μήτρα για τη συλλογή του δείγματος.

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΛΟΓΟΥ