ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΜΒΛΥ

Ανοξείδωτος.

Περιγραφή

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΜΒΛΥ