ΠΕΝΣΑ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΛΟΓΩΝ 31cm

Σύρει το καλώδιο ομόκεντρα στις σιαγόνες, αποτρέποντας έτσι την ολίσθηση του καλωδίου. Η αιμορραγία μειώνεται στο ελάχιστο. η καστάνια κρατά λαβίδα κλειδωμένη.

Περιγραφή

ΠΕΝΣΑ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΛΟΓΩΝ 31cm