ΠΕΝΣΑ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ

Λαβίδα ευνουχισμού χοίρων με λεπίδα Νο 24.

Περιγραφή

ΠΕΝΣΑ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ