ΠΕΝΣΑ ΚΟΠΗΣ ΟΥΡΑΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ

Καυτηριάζει σε μία δράση μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Πρέπει να πραγματοποιείται λίγο μετά τη γέννηση (το πολύ 3-4 ημέρες).

Περιγραφή

ΠΕΝΣΑ ΚΟΠΗΣ ΟΥΡΑΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ