ΠΕΝΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Πένσα σήμανσης αυτιού.

Περιγραφή

ΠΕΝΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ