ΡΑΒΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΤΟΜΟΥ 85cm

Κοχλιωτό νήμα 85 cm για εμβρυοτομή.

Περιγραφή

ΡΑΒΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΤΟΜΟΥ 85cm