ΡΑΜΜΑ LUXCRYL PGA, 2 90cm, βελόνα κόπτ. 1/2 40mm

Σύνθεση: Πολυγλυκολικό οξύ

Τύπος: Πολύκλωνο

Μέρες εμφύτευσης Αντοχή (%) ράμματος

14 70%

21 50%

28 20%

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΡΑΜΜΑ LUXCRYL PGA, 2 90cm, βελόνα κόπτ. 1/2 40mm