ΣΥΡΙΓΓΑ+ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1ml 27G x 3/4» 100pcs

Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές. Η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού. Η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση. Η ειδική, ιατρική σιλικόνη διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές. Η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού. Η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση. Η ειδική, ιατρική σιλικόνη διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου.