ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ HSW VET-MATIC 5ml με λάστιχο

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ HSW VET-MATIC 5ml με λάστιχο

Περιγραφή

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ HSW VET-MATIC 5ml με λάστιχο


ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΓΥΑΛΙ HSW VET-MATIC 5ml
Ανταλλακτικό γυαλί για την αυτόματη σύριγγα HSW Vet-Matic 5ml
Ανταλλακτικό