ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ VET-DOSE με λάστιχο 5ml PRIME FEED

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ VET-DOSE με λάστιχο 5ml PRIME FEED

Περιγραφή

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ VET-DOSE με λάστιχο 5ml PRIME FEED


ΣΥΡΙΓΓΑΣ VET-DOSE PRIME 5ml ΓΥΑΛΙ

Ανταλλακτικό