ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Τ.Σ. ΣΚΥΛΩΝ-ΠΡΟΒΑΤΩΝ 41mm

Τεχνητός κόλπος Πλήρης με ελαστική επένδυση, συλλογή κώνου και σωλήνα συλλογής. Ο κόλπος μπορεί να διογκωθεί με αέρα ή νερό. Τεχνητός κόλπος για: Τράγους και Κριάρια O 41 mm, L. 150 mm

Περιγραφή

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Τ.Σ. ΣΚΥΛΩΝ-ΠΡΟΒΑΤΩΝ 41mm