ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ICARE TONOVET PLUS

ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ICARE TONOVET PLUS

Περιγραφή

Το τονόμετρο της icare TonoVet Plus , χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η λειτουργία του βασίζεται στην μέτρηση της επαναφοράς μιας ακίδας, η οποία έρχεται σε στιγμιαία επαφή με τον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Συσκευή: TV011
  • Διαστάσεις: 24 – 29 mm (W) x 35 – 95 mm (H) x 215 mm (L)
  • Βάρος: 140 g (χωρίς μπαταρίες), 230 g (4 x AA μπαταρίες)
  • Τροφοδοσία: 4 x AA μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, 1.5V αλκαλικές LR6
  • Εύρος μέτρησης: 10 – 60 mmHg
  • Ακρίβεια: ± 2.5 mmHg (10 – 30 mmHg) and ± 10% (> 30 – 60 mmHg)
  • Επαναληψιμότητα: (διακύμανση) < 8 %
  • Μεταβολή μέτρησης: 1 mmHg
  • Μονάδα μέτρησης: χιλιοστόμετρο στήλης υδραργύρου (mmHg)

ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΗ

Παρελκόμενο