ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ TRENDELENBURG

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ TRENDELENBURG

Περιγραφή

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ TRENDELENBURG