ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ 5mm

Οι υψηλής ποιότητας ενδοτραχειακοί σωλήνες KRUUSE μπορούν να αποστειρωθούν με αυτόκλειστο υπό τον όρο ότι η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 134 βαθμούς Κελσίου ή μπορούν να αποστειρωθούν με αιθυλενοξείδιο. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται αποστείρωση ξηρής θερμότητας.

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ 5mm