ΤΡΟΜΠΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΣ MARK II

Τρόμπα καθετήρα στομάχου αγελάδος χωρητικότητας 20 λίτρα/λεπτό.

Περιγραφή

ΤΡΟΜΠΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΣ MARK II