ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DCU10 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

Συσκευή υπερήχων

Περιγραφή

ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DCU10 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ


ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 3,5Mhz CONVEX ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ

Παρελκόμενο