ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ L 6τμχ

Χρησιμοποιείται για την απορρόφηση του ισοφλουρανίου και του σεβοφλουρανίου. Το καθαρό βάρος είναι 800g και μπορεί να απορροφήσει 200g απορριμμάτων αερίων.

Περιγραφή

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ L 6τμχ