ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΝΤΙΖΑΣ ΑΠΟΚΕΡΑΤΩΣΗΣ

Μοντέλο Thygesen, ανοξείδωτο

Περιγραφή

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΝΤΙΖΑΣ ΑΠΟΚΕΡΑΤΩΣΗΣ